مراسم حج که همسریابی و روشن کردن شمع از ارکان آن است