صحبت هاي آندو پس از پيروزي پرگل تراکتورسازي مقابل استقلال