مراسم بزرگداشت آیت الله بهجت هرچه باشکوه تر برگزار شود