خودروی پرنده‌ی AeroMobil طی یک پرواز آزمایشی سقوط کرد