وزارت آموزش‌وپرورش به‌دور از سیاست تبلیغی پیگیر حقوق معلمان است