خداحافظی لیورپول با سهمیه لیگ قهرمانان / سیتی با 6 گل خط و نشان کشید