مکوندی: مشکل فیزکی داشتیم اما از نظر بدنسازی مشکلی نداشتم/ همه ما در شکست‌ سهیم هستیم