افزایش دو برابری قیمت هندوانه/ میوه فروشی‌ها قیمت‌ها را بی رویه بالا بردند