آقایانی که می‌گفتند استقلال با من خوب بازی نمی‌کند حالا جواب بدهند