شادی مردم بعد از پیروزی تراکتور و گسترش برابر سرخ‌آبی‌های پایتخت‌