چلسی امیدهای لیورپول را بر باد داد/جشنواره گل من سیتی