بازی را که مقابل پرسپولیس انجام دادیم برابر استقلال تکرار کردیم