مذاکرات هسته‌ای با بر طرف شدن مزاحمت‌ها و صداقت طرف مقابل به نتیجه می‌رسد