ویدئو/ لحظه پرتاب نارنجک به سمت بازیکنان توسط هواداران نفت مسجد سلیمان