استخدام بازاریاب و کارشناس فروش در یک شرکت ساختمانی معتبر واقع در استان فارس