روحانی: در بسیاری از زمینه‌های مذاکرات به درک مشترک رسیده‌ایم