فرکی:‌ برای سپاهان خوشحال و برای نفت متاسفم/ به سپاهان آمدم تا از حواشی تیم ملی دور شوم