پرسپولیسی‌ها امشب به تهران برمی‌گردند، فقط حاتمی نمی‌آید