حضور هیئت های ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس در هفته پاکداشت طبیعت