جشنواره سرودهای بهداشتی سفیران سلامت در خرم آباد برگزار شد