نخستین «نمایشگاه دستاوردهای روابط عمومی‌ در ایران» افتتاح شد