بهره برداری از ۴ دستگاه آب شیرین کن در بندرلنگه تا هفته دولت