ولیعهد برکنار شده عربستان در «حصر خانگی» به سر می‌برد