کتف نوراللهی در رفت/ آسیب‌دیدگی نوروزی و عباس‌زاده از ناحیه سر