اگر اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد توافق هسته‌ای در دسترس خواهد بود