تیموریان: کسانی که می‌گفتند من عامل کندبازی کردن استقلال هستم حالا جوابگو باشند