عمده متکدیان پلدختر وارداتی هستند/ لزوم ساماندهی توسط متولیان