بیک‌زاده: هیأت مدیره هم باید جوابگوی این نتایج باشد