48 ساعت دیگر هم بازی می‌کردیم به گل نمی‌رسیدیم/ فصل آینده قطعا مربی این تیم نیستم