تیموریان: پولکی نیستم و آنهایی که به من توهین کردند را نمی‌بخشم/ خوشحالیم‌ بعد از گل دوم توهین به کاد