اگر داوري‌ها بهتر بود سايپا رتبه بهتري در جدول ليگ برتر داشت