اندوی: در مورد استقلال حرفی ندارم، اما تراکتورسازی عالی بود