شانس تراکتورسازی برای قهرمانی بیشتر است/ پرسپولیس پیروز دربی است