به روزرسانی می‌شود/ فکر نمی‌کردم 4 گل به استقلال بزنیم