عنایتی: مسایل مالی روی بازیکنان استقلال تاثیرگذار بود/ اعتراض هوادران روی چشم ماست