وزارت ورزش قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت