حضور اعضای فعال هلال احمردر هفته پاکداشت طبیعت در فردیس