علیرضا منصوریان: نفت می‌تواند الگوی خوبی برای دیگر تیم‌ها باشد