لاریجانی: در صورت صداقت و جدیت،‌ مذاکرات می‌تواند به نتایج مورد نظر دست یابد