فروش سمند EF7 مدل ٩٣ دوگانه سوز كارخانه, 29/000/000 تومان, کارکرده