اسکوچیچ: زورمان به پدیده نرسید/ به فکر فصل آینده هستیم