بازیکنان پرسپولیس در ضمیر ناخودآگاه‌شان بازی استقلال را داشتند/ تیمی را می‌سازم که هواداران می‌خو