زورگیران خشن حین استعمال مواد دستگیر شدند/ یورش به داروخانه‌ها برای سرقت اسکناس