تراکتورسازی سهمیه‌‌آسیا/ اولیویرا تیم امیر را چوبله کرد