قلعه نویی:ازطرفداران عذرخواهی می کنم/تکلیف استقلال نیز در فصل بعد مشخص نیست