از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم/ همه چیز در اختیار ما بود