دشمن حریف جوانان ثابت قدم در عرصه انقلاب و حامی ارزش‌های دینی نمی‌شود