امروز روز فوتبال تبریز بود/ فصل بعد با همین کادرفنی ادامه می‌دهیم