تراکتور تیر خلاص را به استقلال زد/ پرسپولیس باز هم باخت