اولیویرا:رویای میلیون‌ها تماشاگر را به حقیقت رساندیم/شاید زیاده‌روی کردیم اما نتیجه عادلانه بود